omgevingsvergunning aangevraagd Westersingel 76

4 sep 2019
 Westersingel 76, plaatsen zonnepanelen * 24 augustus 2019, 0214126933

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.