omgevingsvergunning aangevraagd Weidsteeg 41

13 mei 2020
 Weidsteeg 41, vervangen erfafscheiding * 28 april 2020, 0214139894

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.