omgevingsvergunning aangevraagd Weidsteeg 127

23 okt 2019
 Weidsteeg 127, plaatsen overkapping * 9 oktober 2019, 0214129367

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.