omgevingsvergunning aangevraagd Weidhusen 2

18 mrt 2020
 Weithusen 2, plaatsen zonnepanelen * 9 maart 2020, 0214137032

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.