omgevingsvergunning aangevraagd Weidemolenpad 2

1 mei 2019
 Weidemolenpad 2, maken opbouw op garage * 15 april 2019, 0214119857

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.