omgevingsvergunning aangevraagd Vivaldistraat 7

26 Feb 2020
 Vivaldistraat 7, vervangen ramen en voordeur * 15 februari 2020, 0214135823

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.