omgevingsvergunning aangevraagd Vivaldistraat 3

26 jun 2019
 Vivaldistraat 3, plaatsen schuur * 16 juni 2019, 0214123368

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.