omgevingsvergunning aangevraagd Vicarystraat 73

7 mei 2020
 Vicarystraat 73, bouw bijgebouw in tuin * 1 mei 2020, 0214140102

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.