omgevingsvergunning aangevraagd Verdistraat 1

23 okt 2019
 Verdistraat 1, plaatsen dakkapel * 14 oktober 2019, 0214129566

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.