omgevingsvergunning aangevraagd Venusstraat 27

1 jul 2020
 Venusstraat 27, vervangen kozijn * 19 juni 2020, 0214143033

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.