omgevingsvergunning aangevraagd Veldmuisstraat 1

26 jun 2019
 Veldmuisstraat 1, doortrekken erfafscheiding * 19 juni 2019, 0214123685

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.