omgevingsvergunning aangevraagd Veerweg 96

15 mei 2019
 Veerweg 96, wijzigen woonfunctie * 8 mei 2019, 0214121089

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.