omgevingsvergunning aangevraagd Veerweg 32

9 jun 2021
 Veerweg 32, bouw schuur als atelier * 28 mei 2021, ODR2106080

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.