omgevingsvergunning aangevraagd Veerweg 20

26 jun 2019
 Veerweg 20, plaatsen dakraam * 19 juni 2019, 0214123647

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.