omgevingsvergunning aangevraagd Vanghoutstraat 27

8 jul 2020
 Vanghoutstraat 27, bouwen schuur en plaatsen zonnepanelen * 28 juni 2020, 0214143419

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.