omgevingsvergunning aangevraagd Van Limburg Stirumstraat 110

16 jun 2021
 Van Limburg Stirumstraat 110, bemaling t.b.v. rioolherstel * 8 juni 2021, ODR2106724

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.