omgevingsvergunning aangevraagd Van Buijtenestraat 1

9 dec 2020
 Van Buijtenestraat 1, maken 2 appartementen * 30 november 2020, 0214152183

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.