omgevingsvergunning aangevraagd Valeriaan 68

29 apr 2020
 Valeriaan 68, bouw garage * 19 april 2020, 0214139353

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.