omgevingsvergunning aangevraagd Tollenstraat 25

8 mei 2019
 Tollenstraat 25, verbouw bankgebouw naar 6 woonruimten * 26 april 2019, 0214120416

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.