omgevingsvergunning aangevraagd Thorbeckestraat 12

17 apr 2019
 Thorbeckestraat 12, plaatsen houten overkapping * 11 april 2019, 0214119635

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.