omgevingsvergunning aangevraagd Thijsselaan achter nr. 51

13 nov 2019
 Thijsselaan achter nr. 51, kappen eik * 1 november 2019, 0214130673

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.