omgevingsvergunning aangevraagd Tamarastraat 24

27 nov 2019
 Tamarastraat 24, plaatsen dakkapel aan voorzijde * 15 november 2019, 0214131443

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.