omgevingsvergunning aangevraagd Staalweg 7

1 jul 2020
 Staalweg 7, wijziging gebruik tbv sportschool * 22 juni 2020, 0214143060

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.