Omgevingsvergunning aangevraagd Sprokkelenburglaan 3

10 jul 2019
 Sprokkelenburglaan 3, aanleg inrit * 26 juni 2019, 0214124045

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.