Omgevingsvergunning aangevraagd Sprokkelenburglaan 19

15 mei 2019
 Sprokkelenburglaan 19, aanleg in-en uitrit * 1 mei 2019, 0214120748

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.