Omgevingsvergunning aangevraagd Sprokkelenburglaan 12

1 mei 2019
 Sprokkelenburglaan 12, aanleggen inrit * 14 april 2019, 0214119765

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.