Omgevingsvergunning aangevraagd Sprokkelenburglaan 1

23 jan 2019
Sprokkelenburglaan 1, aanleg in- en uitrit * 13 januari 2019, 0214114691

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.