omgevingsvergunning aangevraagd Seringeboom 1

1 jul 2020
 Seringeboom 1, kappen boom * 16 juni 2020, 0214142788

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.