Omgevingsvergunning aangevraagd Schaepmanlaan 15

27 nov 2019
 Schaepmanlaan 15, verbouw woning * 14 november 2019, 0214131408

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.