omgevingsvergunning aangevraagd Satijnvlinderlaan 6

4 mrt 2020
 Satijnvlinderlaan 6, plaatsen erfafscheiding * 18 februari 2020, 0214135971

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.