omgevingsvergunning aangevraagd Satijnvlinderlaan 6

26 Feb 2020
 Satijnvlinderlaan 6, plaatsen erfafscheiding * 11 februari 2020, 0214135637

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.