omgevingsvergunning aangevraagd Satijnvlinderlaan 4

12 Feb 2020
 Satijnvlinderlaan 4, plaatsen haag op schouwstrook * 29 januari 2020, 0214134855

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.