omgevingsvergunning aangevraagd Rosa Manusstraat 3

24 dec 2019
 Rosa Manusstraat 3, kappen kastanjeboom * 13 december 2019, 0214132816

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.