omgevingsvergunning aangevraagd Rosa Manusstraat 3

11 dec 2019
 Rosa Manusstraat 3, bouw 17 appartementen en parkeervoorzieningen * 29 november 2019, 0214132151

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.