omgevingsvergunning aangevraagd Rolweg 11

22 apr 2020
 Rolweg 11, plaatsen ammoniakkoelinstallatie * 9 april 2020, 0214138936

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.