omgevingsvergunning aangevraagd Rolweg 11

12 Feb 2020
 Rolweg 11, bouw bovengrondse opslagtanks voor kooldioxide en stikstof * 29 januari 2020, 0214134880

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.