omgevingsvergunning aangevraagd Rijnlaan 60

31 mrt 2021
 Rijnlaan 60, plaatsen schutting en aanleg zwembad * 21 maart 2021, ODR2102635

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.