omgevingsvergunning aangevraagd Rijksstraatweg 47

18 dec 2019
 Rijksstraatweg 47, realiseren nieuwe slibindikker * 6 december 2019, 0214132485

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.