omgevingsvergunning aangevraagd Rijksstraatweg 45b

11 sep 2019
 Rijksstraatweg 45b, tijdelijk gebruik pompgebouw watertoren * 30 augustus 2019, 0214127193

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.