omgevingsvergunning aangevraagd Rijksstraatweg 43

11 dec 2019
 Rijksstraatweg 43, bouwen 2 woningen, splitsen bestaande woning en aanleggen inritten * 28 november 2019, 0214132115

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.