omgevingsvergunning aangevraagd Rietveldseweg thv nr. 37

13 nov 2019
 Rietvelseweg thv nr. 37, kappen boom * 1 november 2019, 0214130658

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.