omgevingsvergunning aangevraagd Rietveldseweg 4

30 jan 2019
Rietveldseweg 4, plaatsen speeltoestellen kappen boom * 23 januari 2019, 0214115169

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.