omgevingsvergunning aangevraagd Rietveldseweg 26

16 jun 2021
 Rietveldseweg 26 , plaatsen zonnepanelen * 7 juni 2021, ODR2106656

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.