omgevingsvergunning aangevraagd Rietveldseweg 26

18 sep 2019
 Rietveldseweg 26, plaatsen zonnepanelen * 6 september 2019, 0214127524

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.