omgevingsvergunning aangevraagd Rietveldseweg 22

5 mei 2021
 Rietveldseweg 22, verbouw schuur tot leefruimte * 23 april 2021, ODR2104277

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.