omgevingsvergunning aangevraagd Rietveldseweg 21a

29 jan 2020
 Rietveldseweg 21a (kavel 195), plaatsen chalet * 17 januari 2020, 0214134250

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.