omgevingsvergunning aangevraagd Rietveldseweg 16

15 apr 2020
 Rietveldseweg 16, verbouw woning * 31 maart 2019, 0214138343

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.