omgevingsvergunning aangevraagd Rietveldseweg 14a

17 jun 2020
 Rietveldseweg 14a, bouwen woning * 8 juni 2020, 0214142249

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.