omgevingsvergunning aangevraagd Rietveldseweg 14a

5 Feb 2020
 Rietveldseweg 14a, kappen 2 bomen * 21 januari 2020, 0214134449

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.