omgevingsvergunning aangevraagd Rietveldseweg 11c

4 mrt 2020
 Rietveldseweg 11c, plaatsen hekwerk * 24 februari 2020, 0214136301

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.